...

  Mēs piedāvājam sekojošus pakalpojumus:
 • pilnu grāmatvedības apkalpošanu, t.sk. algu aprēķinu.,
 • grāmatvedības konsultācijas,
 • nodokļu konsultācijas,
 • vadības atskaišu sagatavošanu atbilstoši klientu noteiktajam formātam,
 • grāmatvedības datu pārraudzību,
 • gada pārskata sagatavošanu atbilstoši LR likumdošanai vai Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem,
 • grāmatvedības politikas sagatavošanu,
 • grāmatvedības auditu, lai noteiktu kādā stāvoklī atrodas klienta grāmatvedība,
 • un citus pakalpojumus, kā piemēram, naudas plūsmas plānošanu, budžeta sagatavošanu, budžeta izpildes kontroli vai pamatlīdzekļu/krājumu inventarizāciju.

Grāmatvedības pakalpojumu izcenojums ir atrodams sadaļā "Grāmatvedības pakalpojumu cenrādis".