...

    Galvenais, ko mūsu sadarbības partneri iegūst no sadarbības ar mums ir:
  • pārliecību, ka uzņēmuma grāmatvedība ir drošās rokās,
  • atbildības sloga pārlikšanu par grāmatvedības korektumu uz Finance and Accounting Services pleciem,
  • grāmatvežu atbalstu, kuriem ir liela pieredze un zināšanas grāmatvedības jautājumos,
  • iekšējo kontroles sistēmu, kura darbojas uz „sešu acu” principa,
  • nepārtrauktu grāmatvedības pieejamību – grāmatvedību nodrošina Finance and Accounting Services grāmatvežu grupa, līdz ar to faktori kā atvaļinājumi vai slimības neietekmē pakalpojuma pieejamību,
  • izmaksu samazināšanu sakarā ar grāmatvedības procesu optimizāciju,
  • iespēju iegūt tiešsaistes pieeju grāmatvedības datiem,
  • iespēju iegūt individuāli pielāgotas vadības atskaites cik vien bieži tas nepieciešams.